Türkiye için Yeni Bilgi Toplumu Teknolojileri
BTT-TÜRKİYE

Araştırma Grupları

  1. Haberleşme Sistemleri
  2. Bilişim Ağları
  3. Elektronik ve Fotonik
  4. Akıllı Sistemler
  5. Çoklu Ortam Sistemleri
  6. Ağ Hesaplama
  7. Biyoenformatik
  8. Elektromanyetik Dalga, Anten ve Yayılım