Türkiye için Yeni Bilgi Toplumu Teknolojileri
BTT-TÜRKİYE

 

 

Türkiye için Yeni Bilgi Toplumu Teknolojileri (BTT-TÜRKİYE) TÜBİTAK EEE-AG (Elektrik-Elektronik-Enformatik Araştırma Grubu) tarafından desteklenen EEEAG-105E065 kodlu bir altyapı projesidir. Proje 1 Aralık 2005 tarihinde başlamıştır ve 3 yıl süreli bir projedir.

 

Bilkent Üniversitesi, bilimsel araştırma ve yayınları, eğitim kalitesi, sanat ve kültür faaliyetleri açısından Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biridir. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri (BÜ-EEBM) de, mühendislik eğitimi, araştırma, yayın, dış destek, endüstri ile ilişkiler ve topluma etki açılarından Bilkent Üniversitesi’nin en önde gelen bölümleridir. BÜ-EEBM’deki entegre araştırma etkinlikleri, FP6’nın ikinci Information society Technologies (IST) Çalışma Programı’nda belirtilen yirmi beş stratejik hedeften en az on sekiziyle yakından ilgilidir.

BTT-TÜRKİYE projesinin ana hedefi BÜ-EEBM’nin Bilgi Toplumu Teknolojileri (BTT) alanında zaten güçlü olan yaratıcı ARGE kapasitesini destekleyerek ve yayarak daha da güçlendirmek ve böylece, ikinci hedef olan, BÜ-EEBM’nin AB projelerinde daha aktif rol almasını sağlamaktır. Doğal olarak, bu hedefler aynı zamanda Türkiye’nin sosyal ve ekonomik durumunu geliştirme, işbirliği, mükemmelliği yayma, genç bilim insanları yetiştirme ve beyin göçünün engellenmesi gibi amaçlara da hizmet edecektir, Sıralanan bu hedeflere, BÜ-EEBM kaynaklarını destekleyerek ve harekete geçirerek, elektrik, elektronik ve enformasyon teknolojileri alanında daha fazla sayıda doktora öğrencisi eğiterek, tamamlayıcı teçhizat alımlarıyla ve benzer araştırma merkezleriyle irtibatı artırarak ulaşılacaktır.

BTT-TÜRKİYE projesinin ölçülebilir etkileri şunlar olacaktır:

  • BÜ-EEBM’nin bilgi toplumu teknolojileri alanlarındaki araştırma kapasitesi ve yeni araştırma ortaklarının sayısı artacaktır.
  • AB Komisyonuna BÜ-EEBM’den bilgi toplumu teknolojileri alanlarında yapılacak proje başvuruları çeşitlenecek ve artacaktır.
  • BÜ-EEBM’de bilgi toplumu teknolojileri alanlarında çalışan yüksek lisans öğrencilerinin sayısı artacak ve bu tür öğrencilere sağlanan destek güçlenecektir.

Kaliteli bilim insanları güvenilir araştırma altyapısı olan ve sürekli bir yüksek lisans öğrencisi kaynağı yaratmış kuruluşlarda bulunmak isterler. Yukarda sıralanan sonuçlar, AB ülkelerinde konuşlanmış bilim insanlarının BÜ-EEBM’ye bakış açılarını olumlu yönde etkileyecek ve, projenin dördüncü etkisi olarak, BÜ-EEBM’de araştırma yapan AB menşeyli kaliteli bilim insanlarının sayısı artacaktır.

 

 

 

 

 

Haberler

 

 

 

BTT-TÜRKİYE • B I L K E N T  (© Copyalama Hakki 2005, Bilkent Universitesi)