Haldun M. Özaktaş'ın ev sayfasına dön / Return to Haldun M. Ozaktas's home page

Yayın arşivine git / Go to publication archive

Seçilmiş Yazıları (Genel ve Popüler)

Selected Writings (General and Popular)


Bilim, teknoloji, ve toplum / Science, technology, and society

 1. Haldun M. Özaktaş. Bilim ve bilimsel düşüncenin toplumsal işlevi, demokratik denetimi ve özgürlük. Bilim İçin Forum Kitapçığı, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, İstanbul, 2010, sayfa 42-47. In Turkish: The Social Function of Science and Scientific Thought, the Democratic Control of Science, and Freedom. Invited.
  [full article]

 2. Haldun M. Özaktaş. Ölçülebilen ölçülemeyeni kovar: Ekonomik düşüncenin fakirleşmesi üzerine bir deneme. Toplum ve Bilim, sayı 95, 2002-2003, sayfa 151-158, 216. In Turkish: The measurable drives out the unmeasurable: An essay on the poverty of economic thought. Invited.
  [full article]

 3. Haldun M. Özaktaş. Bilim ödülü konuşma özeti. 1999 Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri, Aralık 1999, sayfa 61-64. In Turkish: Summary of Science Award Talk. Invited.
  [full article]

 4. Haldun M. Özaktaş. Science and Civilization: Tasks Before the Next Millenium. Internal Report, Bilkent University, January 1999. Prepared for a presentation by the Chair of the Board of Trustees and President of the University.
  [full article]

 5. Haldun M. Ozaktas. Three-dimensional television: consumer, social, and gender issues. Three-Dimensional Television: Capture, Transmission, Display, pages 599-629, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008.
  [full chapter]

 6. Haldun M. Özaktaş and Mustafa Akgül. Bilim camiası, sivil toplum ve kamu, açık kaynak kodlu yazılımları tercih etmelidir. TÜBA Günce, Mayıs 2007, sayfa 27-28. In Turkish: The scientific community, non-governmental organizations, and the public sector should use open source-code software. Invited.
  [full article]

 7. Enis Çetin, Haldun M. Özaktaş, and Mustafa Akgül. Eğitim için ucuz ve erişilebilir bilgisayar önerisi. Cumhuriyet Bilim Teknik, 10 Aralık 2005, sayfa 8-9. In Turkish: Proposal for low-cost and affordable computers for education.
  [full article]

 8. Haldun M. Özaktaş. Bilimsel üretkenlik tek bir sayıyla ölçülebilir mi? TÜBA Günce, Kasım 2005, sayfa 17-18. In Turkish: Can scientific productivity be measured with a single number? Invited.
  [full article]

 9. Haldun M. Ozaktas. Can scientific productivity be measured with a single number? TUBA Diary, December 2006, pages 8-9. Invited.
  [full artıcle]

 10. Haldun M. Ozaktas. The optimal number of friends in the information age. The Journal of Irreproducible Results, July 2005, page 32.
  [full article]

Popüler bilim / Popular science

 1. Haldun M. Özaktaş. Yapay zeka: Bilgi çağında akıl-beden sorunu. Cogito, sayı 13, 1998, sayfa 76-85. In Turkish: Artificial intelligence: The mind-body problem revisited in the computer age. Invited.
  [full artıcle]

 2. Haldun M. Özaktaş. Bilgisayar şiir yazabilir mi? Çağrı, Mart 1993, sayfa 17. In Turkish: Can Computers Write Poetry? Invited.
  [full article]

 3. Haldun M. Özaktaş. Deep Blue'nun Kasparov'u yenmesinin anlamı. Radikal, 14 Mayıs 1997, sayfa 9. In Turkish: The meaning of Deep Blue's win over Kasparov.
  [full article]

 4. Levent Onural and Haldun M. Ozaktas. Three-dimensional television: from science-fiction to reality. Three-Dimensional Television: Capture, Transmission, Display, pages 1-9, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008.
  [full chapter]

 5. Haldun Özaktaş. Optik bilgi işleme. Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, sayfa 624-629, Papatya Yayıncılık ve Türkiye Bilişim Vakfı, İstanbul, 2006. In Turkish: Optical information processing. Invited.
  [full chapter]

 6. Haldun M. Özaktaş. Optik bilgi işleme: Işıkla çalışan bilgisayarlar. Bilim ve Teknik, Mayıs 1993, sayfa 335-340. In Turkish: Optical information processing: Computing with light.
  [full article]

Eğitim / Education

 1. Haldun M. Ozaktas. A teaching manifesto (a personal view on undergraduate university education) Tomorrow's Professor Mailing List, 711, The Stanford University Center for Teaching and Learning, Stanford, California, 2006. http://ctl.stanford.edu/Tomprof/postings/711.html
  [full article]

 2. Haldun M. Özaktaş. Bilim, teknoloji, toplum ve etik eğitimi üzerine düşünceler. TÜBA Günce, Mayıs 2008, sayfa 3-5. In Turkish: Thoughts on Science, Technology, Society and Ethics Education. Invited.
  [full article]

Kamu sağlığı ve güvenliği / Public health and safety

 1. Haldun M. Özaktaş. Günlük hayatta karşılaşılan elektromanyetik alanlar ve insan sağlığı. Bilişim Toplumuna Giderken Elektromanyetik Kirlilik Etkileri Sempozyumu 1999, sayfa 7-12, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 1999. In Turkish: Electromagnetic fields in daily life and human health.
  [full article]

 2. Haldun M. Özaktaş. Günlük hayatta elektromanyetik alanlar ve insan sağlığı. Cumhuriyet Bilim Teknik, 1 Nisan 2000, sayfa 13-15, 18. In Turkish: Electromagnetic fields in daily life and human health.
  [full article]

 3. Haldun M. Özaktaş. Elektromanyetik dalgaların etkileri. Röportaj: Ekim Nazım Kaya. Telekom Türkiye, Temmuz 2004, sayfa 46-51. In Turkish: Effects of electromagnetic waves. Invited.
  [full article]

 4. Haldun Özaktaş. Cep Telefonu Çılgınlığı kapak konusunda söyleşi: Serhat Özyar ve Fevziye Özberk. Bilim ve Ütopya, Mayıs 2001, sayfa 30-33. In Turkish: Interview on "Cellular Phone Mania". Invited.
  [full article]