For the young and curious / Gençlere ve meraklısına


Return to Haldun Ozaktas's home page / Haldun Özaktaş'ın ev sayfasına dön

-This page will be gradually constructed. / Bu sayfa zaman içinde hazırlanacaktır.
-Suggestions are welcome. / Önerilere açığız.

Suggested reading for young people / Gençler için okuma önerileri


Links to explore / Keşfetmek için bağlantılar


Personal autobiography / Kişisel özgeçmiş